mở rộng 1 - không xài

Công bố sản phẩm Trà túi lọc hữu cơ Ntea

  • 12/08/2018
  • 1,339

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: NT1806-3368NTNN

 

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty cổ phần Ntea Thái Nguyên

Địa chỉ: Xóm Văn Hữu, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 2086577277 

E-mail: info@nteathainguyen.com  –  Website: nteathainguyen.com

Mã số doanh nghiệp: 4601445321

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP số: 053/2017/NNPTNT-TNg, Ngày Cấp 08 tháng 11 năm 2017, Nơi cấp: Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: Trà túi lọc hữu cơ Ntea

2. Thành phần: 100% trà xanh hữu cơ

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 24 Tháng kể từ ngày sản xuất

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 

- Túi màng giấy, khối lượng tịnh: 2 gam / túi

- Hộp giấy, khối lượng tịnh: 50 gam (25 túi x 2 gam)

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm đựng trong túi màng giấy lọc và trong túi giấy 2 lớp bên ngoài, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Vỏ ngoài là hộp giấy, co màng PVC

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm (trường hợp thuê cơ sở sản xuất):

III. Mẫu nhãn sản phẩm 

 

 

 

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 7974:2008 về chè túi lọc

Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế, Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm.

QCVN 8-2:2011/BYT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.

QCVN 8-3:2012/BYT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

 

 

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 07 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN NTEA THÁI NGUYÊN

 

 

 

Tin tức liên quan

Công bố sản phẩm Trà xanh hữu cơ Ntea

Bản tự công bố sản phẩm: Trà xanh hữu cơ Ntea 

Công bố sản phẩm Trà sữa 4 in 1 Ntea

Bản tự công bố sản phẩm: Trà sữa 4 in 1 Ntea 

Công bố sản phẩm Matcha hữu cơ Ntea

Bản tự công bố sản phẩm: Matcha hữu cơ Ntea 

Công bố sản phẩm Trà sâm Ntea

Bản tự công bố sản phẩm: Trà sâm Ntea 

Công bố sản phẩm Trà hòa tan Matcha latte 4 in1

Bản tự công bố sản phẩm: Trà hòa tan Matcha latte 4 in1