mở rộng 1 - không xài

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN NTEA THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xóm Văn Hữu, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 020865.77277 - Email: info@nteathainguyen.com

Làm lại